Актуални новини

 

Нов автобус ще превозва учениците по маршрутното разписание на училището

Нов автобус ще превозва учениците по маршрутното разписание на училището

ОУ „Отец Паисий“ има нов автобус, предоставен на училището от Министерството на образованието и науката с изключителното съдействие на Община Силистра. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов поздрави учениците и учителите за новата придобивка. С присъствието си...

С интердисциплинарен урок във II б клас по родинознание и английски език стартиха дейностите по НП „Иновации в действие“, Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

С интердисциплинарен урок във II б клас по родинознание и английски език стартиха дейностите по НП „Иновации в действие“, Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

Настоящето е време на постоянни промени, свързани с бързото навлизане на техноло-гиите, изкуствения интелект и дигитализацията на обществото. Българското училище също е необходимо да следва тенденциите на промените и да търси начини за адекватен и съвременен...

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2)

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2)

Основно училище „Отец Паисий“, гр. Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 - A2), с които да докажете Вашите езикови знания. Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) са международни сертификатни изпити за...

Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Състав на Обществения съвет – мандат 2022 – 2025 година

Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2022-2025, както следва: Председател:   Ивелина Костадинова - представител на родителите  Членове: 1. Кремена  Петрова - представител на родителите...

Крайният срок за участие в Space Camp Turkey наближава

Крайният срок за участие в Space Camp Turkey наближава

До 15 януари 2023 г. е срокът за кандидатстване за участие в SPACE CAMP TURKEY космически лагер за деца от 11 до 15 години. Темите за участие в конкурса за 2023 година са:1. Представи си, че си главен готвач на космически кораб след 100 години. Какво е менюто днес и...

Коледен вестник – 2022

Коледен вестник – 2022

ВИЖТЕ КОЛЕДНИЯ ВЕСТНИК В ДЕТАЙЛИ - изтегли .pdfстраница 1страница 2страница 3страница 4страница 5страница 6

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА В КОЛЕДНИЯ БАЗАР

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА В КОЛЕДНИЯ БАЗАР

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, Основно училище „Отец Паисий“ искрено благодари затова, че в навечерието на Коледа отворихте сърцата си и направихте всичко по силите си благотворителният базар да бъде отрупан с най-разнообразни...