Всички деца са специални! – инициатива на РЦПППО – Силистра.

Седмица посветена на Международният ден на хората със Синдром на Даун и Международен ден за информираност за Аутизма.

 

Първи ден: Всички с шапки!

Втори ден: Любима играчка!

Трети ден: Костюм на любим герой!

Четвърти ден: Шарени чорапки!

Пети ден: Всички в синьо!