Във връзка с провеждане на Великденско математическо състезание на 27.04.2024 г. (събота) в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, участниците трябва да заемат местата си в залите от 9,30 до 9,45 ч.

Начало на състезанието: 10,00 ч.

Продължителност:
I клас – 10,00 – 11,00 ч. (60 минути)
II – X клас – 10,00 – 11,30 ч. (90 минути)

Разпределение по зали

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8, 9, и 10 клас