УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Състав на Училищен ученически съвет на ОУ „Отец Паисий“ – гр.Силистра

за  учебната 2023/2024 година

Председател: ЖАСМИНА ДИМИТРОВА – VII б клас;

Зам.-председател: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА – VI б клас;

Секретар: ЖАСМИН ПЕТРОВА – VII а клас.