Отново повод за гордост за ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

1️⃣-во МЯСТО за 🔖Атилла Матем в IV-то Областно състезание за експресивно четене на чужд език на тема „Човекът и другите“!

На 7 март 2024 г., в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра, се проведе IV-то Областно състезание за експресивно четене на чужд език на тема „Човекът и другите“.

Във възрастова група V – VI клас Атилла Матем от V а клас спечели първо място със стихотворението „If I could catch a rainbow“.

В състезанието взеха участие и учениците 🔖Александър Войков и 🔖Калоян Войков от V а клас, които достойно представиха ОУ“ Отец Паисий“.

Поздравления и за техния учител – ⚜️г-жа Милена Цанева!