Уважаеми родители,

От 13.07.2021 г. до 14.09.2021 г. работното време на администрацията в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра ще е от 8,00 ч. до 16,30 ч.

По време на обедната почивка ще има дежурен служител.

Г. Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра