На 9 май в ОУ „Отец Паисий “ с учениците от 6а, 6 б и 5 б клас проведохме среща с писателката Иванка Христова- по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “ Библиотеките като образователна среда „. Целта е да провокира интереса към четенето сред децата и юношите.Иванка Христова пише очерци, разкази, интервюта. Има издадени 7 книги.С много чар, увлекателно тя им прочете свои разкази, отговори на въпросите им и ги запозна с творческите си планове за бъдещето. Големият интерес и искрените усмивки на децата, бяха награда за нашия гост. Момичета и момчетата имаха една вдъхновяваща среща не само с писателката, но и с личността на един творец, търсещ и завладяващ!