След месеци на усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде и време за забавление – Празника на буквите!

Под мотото „Ние вече сме грамотни“ премина празника на буквите в 1-ви а, б и в клас в ОУ „Отец Паисий“ – гр.Силистра. Първокласниците заявиха уверено, че вече са грамотни и могат сами да четат и пишат. Цяла година те полагаш усилия да научат българската азбука.

Водени от своите учители и подкрепени от родителите, те овладявам тайните на буквите и вече гордо могат да кажат „Всички букви знаем – можем да четем!”