На 9 май – Ден на Европа, в много училища в страната се провежда Ден на ученическото самоуправление. За поредна година в ОУ „Отец Паисий“, в този ден учениците поемат управлението на училището макар и само за ден.

Целта на ученическото самоуправление е учениците да усвоят знания, умения и компетенции, да разберат по-добре същността на образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

Възможност да заемат някоя от ръководните, административни или други длъжности в училище имаха ученици от 7 клас. Ученици влязоха в ролята на директор, завеждащ-административна служба, касиер-домакин, главен счетоводител, психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител, хигиенисти, охрана, медицинска сестра.

За директор бе избрана Анна Тодорова от 7. клас. Тя се срещна с учениците от всички класове, изслуша техните предложения и мнения. На специално организирана церемония Анна награди изявени ученици в състезания и конкурси.

Учениците от 7. клас сами подготвиха видеоклип за Деня на Европа, Информационен сет за Европейския съюз и изработиха и монтираха във фоайето гирлянда от флаговете на страните – членки на ЕС.

Всички учители имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа.

Учениците бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес.

Учениците-учители успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.