В навечерието на 24-ти май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, под патронажа на Кмета на Община Силистра, се проведе тържествена церемония за връчване на наградите на отличени педагогически специалисти.

Признание за всеотдайната работа и постигнатите успехи получиха педагогическите специалисти от ОУ „Отец Паисий“ – Силистра:

Галя Илиева – за най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие;

Галина Димова – „Учител на годината“ за постижения в педагогическата практика в образователна област „Обществени науки и гражданско образование”;

Елка Йорданова – „Учител на годината“ за постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности (ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, логопеди и други педагогически специалисти);

Росица Димитрова – за цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика

Атанаска Гинова беше удостоена с грамотата „Неофит Рилски“ – най-високото отличие, присъждано в образователната система от Министерство на образованието и науката.

Наградата „Учител на годината“ от Съюза на българските учители получи Бонка Скорчелиева.

Получените награди са успех за цялата училищна общност – учители, родители и ученици и добрата екипна работа.

 

награда - мениджър на годината Галя Илиева - директор