Уважаеми родители,

По НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“ са сформирани две групи:

I група за ученици от II – III клас, 40 ученици.

При тази група не са прилагани критерии.

Списък на класираните ученици в група I

II група за ученици от IV – VII клас, 50 ученици (първоначално обявихме 55 ученици, но при подаване на формуляра се оказа, че се формират подгрупи по 10 ученици. А за 60 ученици, не достигат парите по програмата, които се полагат на училището).

Подадени са 61 заявления, от които 50 ученици са класирани за участие по критериите. 11 ученици не са класирани, при отказ на ученик за участие на негово място ще бъде включено друг ученик, който не е класиран. Допълнително ще се свържем с учениците.

Списък на класираните ученици в група II

Класираните ученици имат или отличен успех и/или постижения от конкурси и състезания, участвали са в различни инициативи на училището.

Към момента нямаме потвърждение от МОН, но поради запитване от родители публикуваме списъците с учениците.

Допълнително след одобрение от МОН ще бъдете уведомени от съответния ръководител. До 7 дни трябва да получим отговор от МОН.

Оставам на разположение за въпроси, тел. 0897644004.

Г. Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра