РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 10.12.2023 г. (неделя).

Начален час: от 10,00 до 11,00 часа (60 минути) – I клас.

10,00 до 11,30 часа (90 минути) – II – VIII клас.

Място на провеждане: ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан за учениците от община Тутракан.

Времетраене: I клас – 60 минути; II – VIII клас – 90 минути.

Участници: ученици от I до VIII клас. Участието е индивидуално.

Темата за VII клас е във формат на Национално външно оценяване, съобразена с времетраенето на състезанието.

Такса за участие: 10,00 лв., която трябва да се отчете до 06.12.2023 г. в брой в касата на СНЦ „УН при ОУ „Отец Паисий“ в учебната сграда на ОУ „Отец Паисий“, к. 205 (кабинет на главния счетоводител) или превод на следната банкова сметка:

СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра“
IBAN BG38DEMI92401000228954
BIC DEMIBGSF
„Търговска банка Д“ АД – ФЦ Силистра

Заявките се изпращат по електронен път на адрес: vms-kms@opsilistra.bg в таблица Eхcel (като изтеглите Заявката за участие по-долу) до 06.12.2023 г. В заявката да се посочи лице за контакт /име, телефон и електронна поща/ от съответното училище.

Училищата, при които учениците ще се явяват на състезанието в СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан също изпращат заявка на vms-kms@opsilistra.bg по посочения образец.

Учениците, които НЕ желаят публикуване на резултатите си, в деня на състезанието да представят декларация за несъгласие ( изтеглите Декларацията по-долу)

Резултатите и класирането ще бъдат обявени на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра – https://paisii.oisy.org на 13.12.2023 г.

Награждаването на победителите от състезанието ще се проведе на 15.12.2023 г., 14,30 ч. в Художествена галерия – Силистра, зала на II етаж.