Във връзка с провеждане на Коледно математическо състезание на 10.12.2023 г. (неделя) в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, участниците трябва да заемат местата си в залите от 9,30 до 9,50 ч.

Начало на състезанието: 10,00 ч.

Продължителност:
I клас – 10,00 – 11,00 ч. (60 минути)
II – VIII клас – 10,00 – 11,30 ч. (60 минути)

Разпределение по зали

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас