Уважаеми родители,

На 21.03.2024 г. от 12,00 ч. до 13,30 ч. в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“
за ученици от І до VII клас.

В срок до 05.03.2024 г. родителят /настойникът/ подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика.

Учениците от първи до четвърти клас предават заявлението и декларацията за участие на класния ръководител.

Учениците от пети до седми клас подават заявлението и декларацията за участие на учителите по математика.

Участието за всички ученици е безплатно!

Документация:

Заявление за участие

Декларация

Регламент